eu | es

DEIALDIEN PLATAFORMAKO LEGEZKO OHARRA

Deialdien Plataforman (aurrerantzean, era berean, Webgunea ere deituko diogu) inskribatzerakoan emandako informazioa Kutxa Taldearen (Fundación Bancaria Kutxa - Kutxa Banku Fundazioa, Kutxa Fundazioa eta Kutxagestión Zerbitzuak SLU) datu-baseetan sartuko da tratamenduaren arduraduna delako; honako IFK hau dute: G-20336251, G20368593 eta B75146043, hurrenez hurren, eta helbidea honako hau da: Mikeletegi Pasealekua 79. zk. (Arbide Dorreak), 20009 Donostia (Gipuzkoa).

Webgunearen erabilera-baldintzak.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea eta bere zerbitzuak indarrean dagoen legeriaren eta Legezko Oharraren arabera erabiltzeko.

Webgune honen bitartez, Kutxa Taldeak garatzen dituen produktu, jarduera eta zerbitzuen informazioa ematen zaie erabiltzaileei.

Webgunerako sarbidea doakoa da, baina bazter utzi gabe erabiltzaileak geroago egiten duen produktu edo zerbitzuen kontratazioa kontraprestazio ekonomiko bati lotuta egon daitekeela.

Webgunean eta bertan biltzen duen informazioan sartzeak legezko ohar honetan (aurrerantzean “Legezko Oharra”) aurreikusita dauden baldintzak onartzea dakar. Horregatik beharrezkoa da bere edukia arreta handiz irakurtzea, sartu nahi baduzu eta, hala dagokionean, webgunetik eskaini daitezkeen informazioa eta zerbitzuak erabili nahi badituzu. Baldintza horiekin ez bazaude ados, ez zaitez sartu eta ez erabili webgunea. Webgunearen sarrera eta erabileraren bitartez ulertuko da erabiltzaileak une bakoitzean indarrean dagoen bertsioko baldintza guztien edukia onartzen duela adierazten duela. Baldintza horiek izaera mugagabea izango dute. Kutxa Taldeak baldintza horiek eta euren edukia bere kabuz aldatzeko eskubidea gordetzen du.

Legezko Ohar honetan sartutako edozein klausula baliogabetzat deklaratzen badute, baliogabetze horrek xedapen horretan edo baliogabetuta edo eraginkortasunik gabe geratuko den zatian bakarrik izango du eragina, gainerako baldintza guztiek berdin jarraituz.

Erabiltzailearen erantzukizuna

Kutxa Taldearen ustez okerrak, zehaztasunik gabeak edo legearen, moralaren edo ordena publikoaren eta Legezko Ohar honen aurkakoak diren eduki guztiak kentzeko edo ezabatzeko eskubidea gordetzen du. Nolanahi ere, erabiltzailea izango da erantzule bakarra ematen diren iritziei eta iritzi horien , zehaztasunari eta/edo zilegitasunari dagokienez, eta iritzi horietatik erator daitezkeen kalte edo galeren erantzukizun ezin zaio leporatu Kutxa Taldeari.

Kutxa Taldeak ez du inolako bermerik ematen webgunean bilduta dauden elementuen edo informazioaren zilegitasunari eta legezkotasunari dagokienez elementu horien titulartasuna ez dagokionean Webgunean egile-eskubideak eta irudi-eskubideak dituzten edukiak sartzeko ezinbesteko baldintza izango da erabiltzaileak behar adinako legitimazioa edukitzea eta berak nahiz gainerako erabiltzaileek edukia erabili ahal izateko beharrezko baimenak lortzea, Legezko Ohar honetan aurreikusitako terminotan, eta edukien erabilerak inolako legezko aurreikuspen, kontratu, eskubide edo hirugarrenen jabetza ez urratzea, eta inola ere leia desleialik ez eragitea. Ondorioz, webgunean edukiak sartzen badira ulertuko da sartzen dituen erabiltzaileak legitimazio hori baduela.

Kutxa Taldearen erantzukizuna

Kutxa Taldeak, bidezkotzat jotzen duenean, eta aldez aurretik abisatu gabe, egungo edukietan aldaketak sartzeko edota eduki horiek partzialki edo guztiz omititzeko eskubidea gordetzen du, baita sarbidea aldi baterako edo modu iraunkorrean eragozteko edo mugatzeko eskubidea ere.

Era berean, webgunean egon daitekeen edozein informazio- edo publizitate-aipamenek ez du eratzen eskaintza loteslerik, espresuki aurkakoa adierazten denean salbu.

Webgunearen erabiltzaileek adinez nagusiak izan beharko dute. Erabiltzaileak zerbitzuetan sartzeko ematen duen informazio guztiak egiazkoa izan beharko du. Erabiltzaileak Zerbitzuen suskripziorako beharrezkoak diren inprimakiak betetzearen ondorioz komunikatzen dituen datuen benetakotasuna bermatzen du. Kutxa Taldeari emandako informazio guztia etengabe eguneratuta edukitzea erabiltzailearen erantzukizuna izango da.

Kutxa taldeak ez du bermatzen webgunean bilduta dauden elementu eta informazioaren etengabeko sarbidea edota bisualizazio, deskarga edo erabilgarritasuna, batez ere bere kontroletik kanpo dauden alderdi edo zirkunstantziengatik eragotzi, oztopatu edo eten egin badaitezke.

Kutxa Taldeak ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen ondoren adierazten direnek sortutako kalte, galera, erreklamazio edo gastuengatik: (i) interferentziak, etendurak, hutsegiteak, omisioak, matxura telefonikoak, atzerapenak, blokeoak edota deskonexioak sistema elektronikoaren funtzionamenduan, lineatan eta telekomunikazio-saretan gertatu diren akats, gainkarga eta erroreek edota bere kontroletik kanpo dagoen beste edozein arrazoirengatik; (ii) legez kanpoko sarrerak edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bitartez, adibidez informatika-birusak edo bestelako edozein; (iii) erabilera desegokia edo behar ez bezalakoa; (iv) nabigatzailearen funtzionamendu okerrak edota horren eguneratu gabeko bertsioak erabiltzeagatik sortutako segurtasun- edo nabigazio-erroreak.

Kutxa Taldeak ez ditu bere erantzukizunpean hartuko bere inprimatutako dokumentuetan argitaratutako bertsioaren eta webgunean argitaratutako bertsio elektronikoaren artean modu iragankorrean sor daitezkeen desadostasunak.

Jabetza intelektuala eta industriala

Kutxa Taldea webgunearen titularra eta lizentziadun legitimoa da, baita bere logotipo, marka, izen komertzial edo beste edozein zeinu bereizgarri, audio, bideo, software eta abarrena ere, jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen nazioarteko araudiek babesten baitituzte, eskubide guztiak gordeta geratuz.

Debekatuta dago edozein ustiapen-modalitate, bertan sartuz mota guztietako erreprodukzioa, banaketa, hirugarrenentzako lagapena, komunikazio publikoa eta eraldaketa, edozein euskarri eta bitarteko motaren bitartez, Kutxa Taldearen titulartasunekoak diren kreazioak eta zeinu bereizgarriak euren hurrenez hurreneko titularren aldez aurreko baimen espresik gabe, eta ezingo dira ezabatu edota guztiz edo partzialki aldatu. Debeku hori ez betetzeak indarrean dagoen legeriak zigortu dezakeen arau-haustea ekar dezake.

Loturak edo hiperestekak

Hirugarrenen atari edo webguneetatik kutxaren webgunera loturak edo hiperestekak ezartzea debekatuta dago, Kutxa Taldeak espresuki baimentzen duen kasuetan salbu. Kutxa Taldea ez da loturen edo hiperesteken bitartez webgunean eskura dauden hirugarrenen espazio edo webgunetan sartutako informazioaren eta gainerako edukien erantzule, ezta Kutxa Taldearen zeinu bereizgarriekin edo itxurapean aurkezten den hirugarrenen edozein webguneko informazioa eta edukiak ere, Kutxa Taldeak espresuki baimentzen duenean salbu.

Legeria eta jurisdikzio aplikagarriak

Webgunearen zerbitzuaren prestazioari eta Legezko Oharra arautzen duten baldintzei Espainiako legea aplikatzen zaie. Edozein eztabaida edo auzigai dagozkion epaitegi eta auzitegien bitartez ebatziko dira, Espainiako legeriarekin bat etorriz.

“Cookieak eta jarraipen-artxiboak”

Kutxa Taldeak cookieak eta IP helbideen jarraipen-artxiboak erabiltzeari buruzko baimena eskatuko dio erabiltzaileari; artxibo horien erabilerak Kutxari datuak biltzeko aukera ematen dio, estatistika-ondorioetarako, hala nola: lehen bisitaren data, zenbat aldiz bisitatu den, azken bisitaren data, zein URL eta domeinutatik datorren, erabilitako arakatzailea eta pantailaren bereizmena.

Erabiltzaileak cookieen sorkuntza eragozteko aukera du, bere programa nabigatzailean dagokion aukera hautatuz. Hala eta guztiz ere, ez da Kutxaren erantzukizuna izango cookie horien desaktibazioak webgunearen funtzionamendu egokia eragozten badu.

Cookieei buruzko informazio gehiago lor dezakezu gure webgunean: COOKIEN POLITIKA